+46 703 40 19 18 - marinan@dockanmarina.se

Malmö booked.net
+C

Home » Praktiskt information för gästande båtar

Praktiskt information för gästande båtar

Allra längst in i Dockan Marina ligger hamnkontoret med wc, duschar och tvättstuga. Platserna A1, A0, B1, B0-B4 samt C0 ligger precis utanför hamnkontoret och är dedikerade gästhamnsplatser och man kan ligga på dessa platser så länge man vill efter betald hamnavgift om platserna är grönmarkerade.

Platserna A3 och A4 ligger också precis utanför hamnkontoret och är bokningsbara via www.dockspot.com. Dessa platser har måtten 4,25 x 15 meter. Dockspotplatserna är grönmarkerade och tillgängliga för övriga gäster om de ej är bokade. Tänk dock på att dessa platser kan bokas t o m kl 23:59 dagen innan ankomstdagen. Platsen är därefter tillgänglig för den som bokat platsen kl 12.00 ankomstdagen och annan gäst måste då flytta från platsen innan kl 12.00.

De dedikerade gästhamnsplatserna, Dockspotplatserna och övriga grönmarkerade platser är tillgängliga för våra gäster. Tänk dock på att även de övriga grönmarkerade platserna kan bli rödmarkerade om den ordinarie båtplatsinnehavaren vill använda sin plats. Gästhamnspersonalen meddelar då antingen dagen innan eller samma dag på förmiddagen att gästen måste flytta sin båt. Detta kan också göras genom att taggen “Please Contact the Harbor Office” fästs på gästbåten. OBS, om en gäst skall lämna sin båt i Dockan Marina och inte övernatta i sin båt skall gästen se till att han ligger på en plats som är godkänd av hamnkontoret och också lämna in sina kontaktuppgifter.

Vi kan nu erbjuda internettäckning i gästhamnen allra längst söderut i Dockan Marina. Nätverket är fritt att använda efter att man har betalt sin hamnavgift. För att få koden till nätverket bör man betala sin hamnavgift med Gomarina appen enligt följande instruktioner:

  1. Ladda ner Gomarina appen från App Store eller Google Play. Nedladdning kan ske här.
  2. Registrera ditt Gomarina konto och betala din hamnavgift. Du kommer att få kod till wifi, duschar och toaletter på ditt kvitto.
  3. Byt nätverk till “Gomarina wifi” och använd din kod för att logga in.

Öppna din webbrowser manuellt om den inte öppnar automatiskt efter att du har anslutit dig till nätverken. Koden till nätverket erhålls också på kvittot då man betalt sin hamnavgift i betalningsautomaten.

Gästhamnen är öppen året runt. Hamnavgift erläggs via appen gomarina (android eller IOS), i betalningsautomat vid hamnkontoret eller på hamnkontoret enligt fastställd taxa. Hamnavgiften skall erläggas inom 45 minuter från ankomst. Erhållet kvitto från betalningsautomaten skall fästas på från kajen synligt ställe på båten. Kod till duschar, wc och wifi framgår av kvittot.

Vid betalning via app erhålls inget kvitto att sätta på båten. Platsnummer skall dock anges i appen vid betalning. Vid betalning via app erhålls koden till duschar, WC och wifi från det digitala kvittot.

Hamnavgift skall erläggas för båtar som gästar hamnen, oavsett längd på besöket, från klockan 16.00 på eftermiddagen till klockan 10.00 på morgonen dagen efter.

Vatten, el, internet, cykelhyra och septitankstömning ingår också i hamnavgiften. Latrintömningsstationen är öppen 24 timmar om dygnet.

Djupet i hamnen är ca 3,5 meter. Längs den östra kajen är djupet ca 2,7 meter allra närmast kajkanten medan det på den västra sidan är ca 1,65 närmast kajkanten. Det blir dock snabbt djupt om man kommer ut någon meter från kajkanten.  Botten i hamnbassängen består huvudsakligen av sand.

Vi kan också erbjuda gästplatser i direkt anslutning till Dockan Marina i den yttre hamnen där djupet är ca 6 meter. Observera att dessa platser saknar el och vatten samt måste förbokas.

Om du vill vara säker på att du har en bra gästplats när du kommer till Dockan går det bra att förboka via www.dockspot.com. Om det ej finns lediga platser att förboka via Dockspot kan man göra en bokningsförfrågan via marinan@dockanmarina.se. Glöm inte att uppge ungefär vilken tid ni ankommer Dockan Marina, namn på båten, båttyp samt längd, bredd och djupgående. Om det finns tillgängliga bokningsbara platser bekräftar vi så snart vi kan under förutsättning att hamnkontoret är bemannat samt bemannat vid ankomst.

Regler för gästande båtar.

Priser gästhamn.

Fasta båtplatser och gästhamn mitt i Malmö city!