+46 703 40 19 18 - marinan@dockanmarina.se

Malmö booked.net
+C

Home » Området Dockan

Området Dockan

Dockan – där Malmö möter havet

Mitt i Öresundsregionen, i en historisk del av Malmö, tar Dockan form. Ett område som visar upp det nya Malmö och som anpassats för både europeiska företag och nordiskt boende. Området har successivt omdanats från industribebyggelse till blandad stadsmiljö.

Dockan Exploatering AB bildades år 2000 för att driva utvecklingen av Dockanområdet. Wihlborgs, JM och Peab äger vardera en tredjedel av bolaget, som i sin tur äger den oexploaterade marken på Dockan. Tanken är att området ska bestå till hälften av kommersiella lokaler och till hälften av bostäder. Wihlborgs svarar för utvecklingen av det kommersiella beståndet på Dockan och JM och Peab utvecklar bostäderna på Dockan.

Historia

När Kockums påbörjade sin varvsindustri i Västra Hamnen i början av 1900-talet, blev det starten på en epok som varade i nästan hundra år. Hamnen har varit i bruk sedan slutet på 1700-talet, men det var först med Kockums internationella expansion som den utvidgades i stor omfattning med många nybyggnationer.

Under merparten av 1900-talet bedrev Kockums varv sin verksamhet på området som idag varsamt omvandlas till en levande marin stadsdel. Låt oss göra en kort tillbaka blick i en unik stadsdel där stadens puls möter havets brus.


1909
Kockums flyttar sin verkstadsindustri från Davidshall till hamnen.

1939
Kockums sjösätter världens största helsvetsade fartyg för oceansjöfart.

1958
Kockums inviger sitt huvudkontor, Gängtappen.

1968
Världens för tillfället största varvsdocka tas i bruk. Längd: 405 m, bredd: 75 m och djup: 9 m.

1974
Den väldiga bockkranen tas i bruk och blir under en tid monumental symbol för Malmö. Spännvidd: 175 m, höjd: 140 m och lyftkapacitet: 1 500 ton.

1979
Svenska Varv tar över Kockums fram till 1986, då beslutet tas att lägga ner den civila fartygsproduktionen.

1990
Vid 90-talets slut flyttas den militära produktionen till Karlskrona.

2000
Dockan Exploatering AB bildas för att förvandla området till en ny stadsdel. Wihlborgs färdigställer den första kontorsbyggnaden som förhyrs av Sigma.

2002
Kockumskranen monteras ner och säljs till Korea.

2003-
Den nya stadsdelen börjar utvecklas med bostäder och kommersiella lokaler.


Karta över området.

Fasta båtplatser och gästhamn mitt i Malmö city!