+46 703 40 19 18 - marinan@dockanmarina.se

Malmö booked.net
+C

Home » News » Pump för tömning av septitank

Pump för tömning av septitank

Vi har blivit några veckor försenade när det gäller installationen av vår nya pump. Planen är att den skall installeras nästa vecka!

Repris på tidigare inlägg:

Från 1 april 2015 gäller ett förbud mot tömning av septitankar i fritidsbåtar inom Sveriges sjöterritorium, kuster, sjöar och vattendrag. Hamnar inklusive mindre båtklubbar måste erbjuda möjligheter att omhänderta toalettavfall från medlemmars och gästers båtar.

Dockan Marina måste följa lagen som alla andra hamnar och naturligtvis är vi också intresserade av att vårt hav och våra kuster skall må så bra som möjligt. Vi kommer därför att installera en pump för detta ändamål längst ute på nocken på flytbryggan utanför Sigmahuset. Pumpen kommer att installeras i början av april.

Vi kommer att ordna för en långsides förtöjningsplats i anslutning till pumpen. Observera att denna förtöjningsplats endast får användas när man tömmer tanken. Max tilläggningstid blir 10 minuter. Mer information kommer senare.

Pumpen kommer att levereras av ett företag som heter Latrina och är av absolut högsta kvalité. Pumpen har design i form av ett sjömärke och kommer att anslutas till det kommunala avloppet. Systemet för tömning av septitankar är helt slutet och absolut luktfritt och ljudlöst och är en naturlig del av en hamn. Om någon är intresserad av detaljer kring pumpen kan man gå in på www.latrina.se och läsa mer.

Pumpen är väl beprövad i Sverige och installationer finns i många hamnar runt om våra kuster. Bl a har Lomma hamn, Eriksdalsvarvets gamla torrdocka i Göteborg, Kalmar hamn m fl en likadan pump.

Vi har noga gått igenom hela Dockan Marina för att hitta den optimala placeringen av pumpen och är hoppfulla om att denna placering blir den bästa.

Hör av Er till mig om Ni har undringar eller funderingar kring detta!

Anders

« Förra inläggetNästa inlägg »

Fasta båtplatser och gästhamn mitt i Malmö city!