+46 703 40 19 18 - marinan@dockanmarina.se

Malmö booked.net
+C

Home » News » Pågående byggnadsarbeten runt hamnbassängen

Pågående byggnadsarbeten runt hamnbassängen

Kajarbeten i Dockan Marina ( Byggherre DEAB)
Peab bygger sedan en tid tillbaka det nya hamninloppet till Dockan Marina och platsen norr om det kommande bostadsrättsprojektet Dockporten.

För närvarande pågår arbeten med att gjuta den östra delen av kajkonstruktionen vilka snart beräknas vara avklarade. Under vecka 41 kommer arbeten att påbörjas med övrig delar av själva hamninloppet. Dessa arbeten innebär att det s k Västra Hornet (den gamla torrdockans påseglingsskydd) skall renoveras samt en stenskoning anläggas vid den del av hamninloppet som vetter ut mot inseglingen till Malmö Hamn. Vissa gamla betongkonstruktioner skall rivas samt en ny spont skall slås runt Västra Hornet. Dessa arbeten kommer att medföra buller och vibrationer tills ungefär i mitten av november.

Arbetena kommer inte att överskrida de gränsvärden vi har att förhålla oss till och som redovisades i bullerutredningen vi utförde under perioden vi utförde pålningsarbetena på Brf Havsprinsen. Vi har full förståelse för den inverkan arbetena likväl kan ha på vår omgivning och kommer att göra allt vi kan för att buller nivån skall vara så långt under gränsvärdena som möjligt.

Brf Havsprinsen ( Byggherre JM) 
Peab fortskrider med stomarbeten enligt plan. Takarbeten påbörjas på första huset i februari -19.

Brf Dockporten ( Byggherre Peab Bostad)
Peab påbörjade försäljning av lägenheter den 26/9 och har även påbörjat arbetena med detaljprojekteringen för projektet.

« Förra inläggetNästa inlägg »

Fasta båtplatser och gästhamn mitt i Malmö city!