+46 703 40 19 18 - marinan@dockanmarina.se

Malmö booked.net
+C

Home » News » Kajarbeten i Dockan Marina

Kajarbeten i Dockan Marina

Vi ber alla gästbåtar i Dockan Marina att välja en båtplats så långt in i marinan som möjligt för att undvika att bli störda av  pågående arbeten (se information nedan). Arbetena pågår huvudsakligen på vardagar och startar ca kl 07.00 på morgonen. Längst in i marinan är störningarna minimala.

Hör av Er på marinan@dockanmarina.se eller +46 703 40 19 18 om Ni har frågor.

Med vänlig hälsning

Kajarbeten i Dockan

Kajarbetena kommer medföra bullrande arbeten under perioden maj 2018 till november 2018.
Dessa arbeten kommer inte att överskrida de gränsvärden vi har att förhålla oss till och som redovisades i bullerutredningen vi utförde under perioden vi utförde pålningsarbetena på Brf Havsprinsen.
Men vi har full förståelse för den inverkan arbetena likväl kan ha på vår omgivning och kommer att göra allt vi kan för att buller nivån skall vara så långt under gränsvärdena som möjligt.

Arbeten Brf havsprinsen
Vad gäller arbetena som fortskrider på Brf Havsprinsen pågår nu stomarbetena i källaren för fullt, och vår ambition är att återfyllnings arbeten kommer preliminärt påbörjas V 24 och på gå fram slutet September.

« Förra inläggetNästa inlägg »

Fasta båtplatser och gästhamn mitt i Malmö city!