+46 703 40 19 18 - marinan@dockanmarina.se

Malmö booked.net
+C

Home » News » Brygga framför Brf Havsprinsen

Brygga framför Brf Havsprinsen

Fom. med måndag V 43 så påbörjar Peab att färdigställa bryggan framför JMs projekt Havsprinsen.

Detta innebär arbeten med att ta bort den befintliga sponten som håller vattnet ifrån schakten, men nu är det dags att låta vattnet möta huset.
Samtidigt som man tar bort sponten så kommer man att montera pålar och stommen till bryggan samt ytskiktet på den samma.

Detta medför att bullernivån i perioder kan öka något mot vad som varit fallet de senaste tiden, men vi skall försöka minimera olägenheten och vi kommer absolut att hålla oss inom de gränsvärden som vi har att förhålla oss till.
Arbetena med spont, pålning och brygga kommer på gå till den 20:e dec, därefter är arbetena med bryggan framför Havsprinsen avslutat.

« Förra inläggetNästa inlägg »

Fasta båtplatser och gästhamn mitt i Malmö city!