+46 703 40 19 18 - marinan@dockanmarina.se

Malmö booked.net
+C

Home » News » Avstängning Hallenborgs gata

Avstängning Hallenborgs gata

One Nordic har fått i uppdrag av Eon att lägga elkablar till det nya hotellbygget på Stora Varvsgatan 12. Ledningen kommer att läggas ner i trottoaren från Stora Varvsgatan 12, ner mot rondellen i korsningen Stora Varvsgatan/Östra Varvsgatan, över gatan och tillbaka mot Hallenborgs gata. Den västra trottoaren på Hallenborgs gata kommer således att vara avstängd i 12 meters etapper under de kommande dagarna men sannolikt först i början av nästa vecka. Arbetena avslutas i slutet av nästa vecka med att korsa Hallenborgs gata för anslutning till nätstationen söder om P-huset.

Då man korsar Hallenborgs gata kommer gatan att vara helt avstängd under några timmar en förmiddag eller eftermiddag den aktuella dagen. Arbetena kommer inte att ske under rusningstid. Angöring till P-huset måste under dessa timmar ske från Stora Varvsgatan in på Hallenborgs gata och utpassage måste ske norrut mot Dockplatsen.

Efter arbetenas slutförande kommer återställning av trottoar och gata att ske.

Studera gärna bilden nedan.

 

« Förra inläggetNästa inlägg »

Fasta båtplatser och gästhamn mitt i Malmö city!