+46 703 40 19 18 - marinan@dockanmarina.se

Malmö booked.net
+C

Home » News » Asfalteringsarbete Västra Varvsgatan 17 juni t o m 9 juli

Asfalteringsarbete Västra Varvsgatan 17 juni t o m 9 juli

Västra Varvsgatan mellan Stora Varvsgatan och Skeppsbyggaregatan kommer att stängas av etappvis mellan 17 juni och 9 juli:

Etapp 1: Norrgående påbörjas måndag 17 juni kl 09.00 och beräknas vara klar fredagen den 28 juni kl 15.00.
Etapp 2: Cirkulationsplats påbörjas torsdag 27 juni kl 19.00 och är klart fredag 28 juni kl 05.00.
Etapp 3: Södergående påbörjas måndag 1 juli kl 09.00 och beräknas vara klar tisdag 9 juli kl 15.00.

Den etapp som arbete utförs på kommer att vara helt avstängd för fordonstrafik. Motsatt färdriktning kommer att vara öppen. Under arbetets gång kommer trafiken ledas om via Skeppsgatan och Skeppsbyggaregatan. Vakter kommer att hjälpa till och leda om trafiken.

REKOMMENDATION:
Var ute i god tid om du kör bil. Kan du, och har möjlighet, så rekommenderas cykel! Du kommer att kunna passera vägarbetet på gång- och cykelbanan.

« Förra inläggetNästa inlägg »

Fasta båtplatser och gästhamn mitt i Malmö city!