+46 703 40 19 18 - marinan@dockanmarina.se

Malmö booked.net
+C

Home » Intresseanmälan

Intresseanmälan

  • Bifoga en bild på båten här:
  • Vi kommer att skicka en bekräftelse på din anmälan inom 3 dagar.

    Har du inte hört av oss, vänligen ring oss på +46 703 40 19 18.

Nedan hittar du information om hur vi hanterar och behandlar personuppgifter enligt GDPR som gäller från den 25 maj 2018. Syftet är att du skall känna dig trygg i att vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.
Ansvarig för hantering av kontaktuppgifterna är Dockan Exploatering AB (DEAB), Dockplatsen 1, 211 19 Malmö, e-postadress marinan@dockanmarina.se, mobiltelefonnummer 0703 40 19 18. Dockan Marina drivs av Dockan Exploatering AB (DEAB) och är således en del av bolaget.
Inom ramen för din inskickade intresseanmälan kommer vi att behöva behandla personuppgifter om dig för att kunna administrera din intresseanmälan. I enlighet med dataskyddsförordningen informerar vi härmed dig om hur och varför vi använder dessa personuppgifter.
Personer kan anmäla intresse för båtplats i Dockan Marina genom att fylla i ett formulär på www.dockanmarina.se.
Med anledning av att du fyller i och skickar in formuläret avseende Intresseanmälan för båtplats i Dockan Marina kommer Dockan Exploatering AB att behandla personuppgifter om dig och är därmed personuppgiftsansvarig för uppgifterna.
 
När du anmält dig som intresserad för båtplats genom att fylla i och skicka in formuläret behöver vi behandla personuppgifter om dig för att kunna bedöma om vi kan erbjuda dig en båtplats och kontakta dig. De personuppgifter som behandlas, med detta samtycke som grund, är förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, stad, land, mobilnummer, telefonnummer och e-postadress och andra uppgifter som du anger i din intresseanmälan. Uppgifterna behandlas av vår marinapersonal.
 
Du kan kontakta Dockan Marinas hamnkontor på +46 703 40 19 18 eller marinan@dockanmarina.se vid eventuella frågor kring behandlingen.
 
Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge vi bedömer att vi kommer att kunna erbjuda dig en båtplats inom ett års tid. Har du heller inte hört av dig under 12 månader efter att din intresseanmälan lämnades in kommer intresseanmälan och personuppgifterna att raderas.
 
Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och begära att personuppgifterna raderas eller att behandlingen av personuppgifterna begränsas och har under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling.
 
Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt kan du vända dig med klagomål till Datainspektionen.


Fasta båtplatser och gästhamn mitt i Malmö city!