+46 703 40 19 18 - marinan@dockanmarina.se

Malmö booked.net
+C

Home » Eltaxa Dockan Marina

Eltaxa Dockan Marina

Från och med den 1 november till och med den 30 april debiterar marinan respektive båtägare för förbrukad ström från Tally Key stolparna. För ändamålet har därför respektive eluttag på stolparna  utrustats med en inbyggd digital elmätare. Varje båtägare disponerar i första hand ett eluttag men kan i mån av tillgång även använda fler uttag. Observera att varje uttag kan leverera max 10A.

Varje eluttag har sitt unika Id. När man väl blivit tilldelad ett eluttag är det inte tillåtet att byta eluttag eller använda andra eluttag utan att först kontakta hamnkontoret. I början av November noterar vi vilka eluttag respektive båt är inkopplad till och mätarställningen. Avläsning sker sedan minst en gång per månad.

Båtägare som ska ligga i sjön i under vintersäsongen har blivit tilldelade en vinterplats med elmätare. Man är dock fri att ligga på sin ordinarie plats över vintern om man så önskar. Om den ordinarie platsen saknar elmätare får man då själv skaffa en elmätare möjlig för marinans personal att läsa av.

För vintersäsongen november-april 2018/2019 kommer förbrukad el att debiteras med 2,00 kr per kwh inklusive moms.

Fasta båtplatser och gästhamn mitt i Malmö city!